Registreer uw inzending.

We hebben deze gegevens nodig voor elke persoon in de aangekochte test. Op deze manier kan ik de persoonlijke resultaten naar u versturen nadat ik uw samples/monsters heb ontvangen.

Opgelet:

Let op: we verzenden geen testkits, u hoeft enkel uw samples/monsters te sturen.

Volg de instructies om jouw samples/ monsters correct te versturen.


De tijd waarin u de resultaten krijgt nadat we de monsters hebben ontvangen.
Controleer welke van deze problemen op u van toepassing zijn

Onze test en deze website stellen geen medische diagnose noch is het bedoeld als een vervangend middel voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd advies van uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u een medische aandoening heeft of met eventuele vragen over een medische aandoening en/of medische symptomen. Ontzeg geen professioneel medisch advies of stel professioneel medisch advies niet uit door iets dat u op deze website heeft gelezen. Alle waarschijnlijke of mogelijke diagnoses die door de test of deze website worden gegenereerd, moeten worden besproken en worden bevestigd door een gekwalificeerde arts. Wij raden ook aan dat iedereen die hun dieet wijzigt, in eerste instantie een gekwalificeerde arts raadpleegt, dit omdat in beginsel onze testresultaten niet specifiek op uw wensen zijn aangepast.

INDIEN U DENKT DAT ER SPRAKE IS VAN EEN MEDISCH NOODGEVAL, BEL ONMIDDELIJK UW DOKTER OF DE NOODDIENSTEN.  

Vertrouwen op de door deze website verstrekte informatie is uitsluitend op eigen risico. Sommige van de inhoud op deze website kunnen door derden worden verstrekt en we kunnen deze inhoud niet verifiëren. Wij waarborgen niet dat dergelijke inhoud van derden juist, accuraat of compleet is.

Onze test meet geen type IgE-allergieën of IgG-antilichamen. Aangezien deze reacties ernstig kunnen zijn, moet u de hulp van een allergiespecialist inschakelen.

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN ONZE TEST EN VERTROUWEN OP DE INHOUDEN ZIJN GEHEEL OP UW EIGEN RISICO. DEZE WEBSITE EN ONZE TEST WORDEN GELEVERD OP EEN “ZOALS IS” EN “ALS BESCHIKBAAR” BASIS.

KVK: 69426325

BTW-id NL001197377B89

Algemene Voorwaarden

Privacybeleid

Disclaimer:  Resultaten van de behandeling kunnen verschillen en zijn niet te garanderen, ieder mens verschilt als individu en het lichaam is een complex organisme.

De informatie op deze website heeft een wetenschappelijke bron of is afkomstig uit onderbouwde bronnen. Intolerantietesten.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat er programmeer of typefouten voorkomen. Op basis van eventuele programmeer of typefouten kan geen overeenkomst tot stand komen.